Dane kontaktowe

Telefon: 510246246

Email: info@tulove.pl

Adres: Gębarzów-Kolonia 17i

Polityka prywatności

Klauzula obowiązku informacyjnego dla Tulove Agnieszka Pożyczka Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Tulove Agnieszka Pożyczka 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Pożyczka - info@tulove.pl 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań firmy Tulove i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. 4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy Tulove. 5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji obsługi zamówień oraz w zgodzie z wymogami prawa. 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie chęci cofnięcia takiej zgody prosimy o pisemną informację na adres e-mail: info@tulove.pl 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć dla Państwu usług co za tym idzie nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia. 10. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polityka zwrotów

W celu złożenia reklamacji, zwrotu postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 1. Kontakt ze sprzedawcą W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego produktu z zawartą umową kupna-sprzedaży prosimy o kontakt listowny lub mailowy w celu rozwiązania problemu. Sposób rozwiązania problemu lub ewentualnego rozstrzygnięcia sporu precyzują obowiązujące przepisy prawa. 2. Formularz zwrotu/reklamacjiWypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady. 3.Odesłanie produktuSkładając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.4. WysyłkaReklamowany produkt należy wysłać na adres: Tulove Agnieszka PożyczkaGębarzów-Kolonia 17i26-640 Skaryszew 

Polityka wysyłkowa

Tulove Agnieszka PożyczkaGębarzów-Kolonia 17i26-640 Skaryszew 

Żaden produkt nie jest dostępny do sprzedaży u tego sprzedawcy

Wniosek o dostęp do danych osobowych

Możesz poprosić sprzedawcę o udostępnienie raportu swoich danych osobowych, które przechowuje, wpisując adres e-mail Id.